“Yaman ng Aming Buhay”

Post date: Jan 23, 2015 3:39:24 AM

Ni: Maria Rajima DC. Custodio

Noong una’y salat sa yaman

Mga kabataan ng Bataan

Hanggang COBNHS natagpuan

Na nagsilbing tanglaw ng bayan

COBNHS, sinisintang paaralan

Dinarangal kang kabataan

Isip at puso’y ikaw ang pandayan

Upang magandang bukas aming makamtan

Ang mga dunong na iyong alay

Oh COBNHS, aming magiging gabay

Sa aming araw-araw na pamumuhay

Kahit pa sa huling yugto ng aming buhay.

Mabuhay ka! Mahal naming paaralan!