Registration for ALS Class SY2008-2009

Post date: Sep 28, 2010 7:16:56 AM

Written by Doodz

Monday, 12 May 2008

Ang lahat ng kukuha ng A & E Test ay kinakailangan na pumasok sa klase ng ALS.Ang mga sumusunod ay paraan kung paano makapasok sa klase ng ALS.

1. Makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa impormasyong nais malaman sa pagtatala.

2. Maaaring magsadya ng personal sa opisina ng ALS at direktang magpalista.

3. Kinakailangang dala ang mga ss. na requirements:

a. Birth certificate (xerox copy)

b. Dalawang 2x2 picture

c. Transpcript of Record (xerox copy)

Ang opisina ng ALS ay matatagpuan sa Talisay Balanga City,katabi ng Division Office.