PINIS LAYN

Post date: Apr 24, 2018 6:25:24 AM

Jocelyn A. Bustamante

Teacher III

Bataan National High School

Paligsahan sa tagisan ng talino at ng lakas,

ay magkasamang lagi sa timpalak pampalakasan;

Marami ang may talento at maraming nakikilahok,

ngunit iilan lamang sa ebalwasyon ay lumulusot.

Sikap at tiyaga ang daan sa paglahok,

pagod, gutom, uhaw, at init dapat buo ang loob;

Edukasyo’y isasakripisyo bilang isang hamon,

Upang ipakita ang natatanging talento.

Gintong medalya… hangad na makamit,

isang inspirasyon sa paghahanap nang katuparan;

May ningning na katumbas ng dignidad ng tao,

lalo na’t sa di pansing batang may mababang grado.

May mga nagsabing manlalaro ay mangmang,

sa loob ng silid-aralan ay lagi “raw” walang alam;

Ngunit kontra dito ang dalubhasang nag-aral,

sila ay nagsasabing na may talinong taglay.

Ang medalyang ginto kapag nakamit at natanggap,

hindi matatapatan at hindi mapapantayan;

May putong na dignidad sa manlalaro at bayan,

lubos na nagniningning sa ibat ibang larangan.

Sa inyong manlalaro na may estratehiyang taglay,

sa mga paligsahan ay handang makipagtagisan;

Sambayanang saludo kaloob ng kababayan,

dahil, ikaw ang medalyang ginto na may tanging kinang.