BASURA MO, KINABUKASAN KO

Post date: Dec 3, 2014 2:13:41 AM

Ni Judith P. Santiago

Teacher I- Science

CITY OF BALANGA NATIONAL HIGH SCHOOL

I

Patuloy na pagdami ng basura sa mundo

Sa buhay natin malaking suliranin ito

Narito naman ang Material Recovery Facility

Upang solusyunan at kalinisa`y mapanatili.

II

Iwasang magtapon ng basura kahit saan

Ilagay natin sila sa tamang sisidlan

Upang maiwasan ang dumi sa kapaligiran

Ito’y makakamtan kung tayo’y magtutulungan.

III

Pagsama-samahin recyclable materials

Dry paper, empty box, card board at paper cups

Plastic cups bottles, plastic covers at wrappers

Nabibilang ito sa non-recyclable materials

IV

Mga tira-tirang pagkain sa hapag kainan natin

Pati ang school canteen waste ay isama na rin

Tuyong dahon ipunin at ating pabulukin

Sa tulong ng dumi, halaman dito ay payabungin.

V

Ito’y kaalamang hindi matatawaran

Dapat isapuso, isagawa ninuman

Ating simulan, ating pagtiyagaan

Upang buong bayan lahat makinabang