Accreditation and Equivalency Test for October 2008

Post date: Sep 28, 2010 7:15:50 AM

Simula sa darating na Oktubre ng taong kasalukuyan, magkakaroon muli ng Accreditation and Equivalency Test (A & E) sa lahat ng mga-aaral ng ALS. Ito ay sa dahilang mga pumapasa sa test sy nahuhuli sa pagpapaenrol sa kolehiyo. Hindi na nagkakaroon pa ng test sa darating na Pebrero sa susunod na taon. Nakalaan lamang sa mga mag-aaral ng ALS ang mga magpaparehisto. Isang malaking bagay ang pagkakaroon ng test sa Oktubre para sa mga mag-aaral na hindi papasa sa nakaraang pasusulit.maaari pa silang tanggapin at mag-aral muli sa ALS upang makakuha ng A & E Test.Ang mga mag-aaral ay ihahanda muli sa pagsusulit upang mabigyan sila ng pagkakataon na pumasa at makapag-enrol sa kolehiyo sa kursong nais nilang kukunin.

BY

WYLEN MANALANSAN

Mobile Teacher