Latest News‎ > ‎

“Yaman ng Aming Buhay”

posted Jan 22, 2015, 7:39 PM by Web Administrator   [ updated Feb 4, 2015, 7:23 PM ]
Ni: Maria Rajima DC. Custodio

 

Noong una’y salat sa yaman

Mga kabataan ng Bataan

Hanggang COBNHS natagpuan

Na nagsilbing tanglaw ng bayan

 

COBNHS, sinisintang paaralan

Dinarangal kang kabataan

Isip at puso’y ikaw ang pandayan

Upang magandang bukas aming makamtan

 

Ang mga dunong na iyong alay

Oh COBNHS, aming magiging gabay

Sa aming araw-araw na pamumuhay

Kahit pa sa huling yugto ng aming buhay.

 

Mabuhay ka! Mahal naming paaralan!

 

Comments