Latest News‎ > ‎

Accreditation and Equivalency Test for October 2008

posted Sep 28, 2010, 12:15 AM by Unknown user

 


 

Simula sa darating na Oktubre ng taong kasalukuyan, magkakaroon muli ng Accreditation and Equivalency Test (A & E) sa lahat ng mga-aaral ng ALS. Ito ay sa dahilang  mga pumapasa sa test sy nahuhuli sa pagpapaenrol sa kolehiyo. Hindi na nagkakaroon pa ng test sa  darating na Pebrero sa susunod na taon. Nakalaan lamang sa mga mag-aaral ng ALS ang mga magpaparehisto. Isang malaking bagay ang pagkakaroon ng test sa Oktubre para sa mga mag-aaral na hindi papasa sa nakaraang pasusulit.maaari pa silang tanggapin at mag-aral muli sa ALS upang makakuha ng A & E Test.Ang mga mag-aaral ay ihahanda muli sa pagsusulit upang mabigyan sila ng pagkakataon na pumasa at makapag-enrol sa kolehiyo sa kursong nais nilang kukunin.

BY

WYLEN MANALANSAN
Mobile Teacher

Comments