Latest News


Misyon

posted Sep 14, 2017, 11:56 PM by Jose Dasig

Ni: Sheila M. Corpuz

Teacher III MRMES

 

                Pagod, gutom at hilo ang aking nararamdaman sa tuwing ako ay nagbibiyahe patungong Manila upang dumalo sa isang interview, nagbabakasakali na masuwertihan ko na ang makapagturo sa ibang bansa. Maraming beses na akong sumubok pero madalas na hindi maganda ang kinakahinatnan. Alin lamang sa dalawa, hindi ko nagustuhan ang mababang sahod na alok ng employer o hindi ako nakapasa sa mga qualifications nila. Bakit gusto kong umalis ng Pilipinas? Para mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking anak.

            Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na maliit lamang ang sahod ng isang guro, kadalasan nga ay baon sa utang at isa na ako roon. Laging bilin ng aking ina hindi ang pangingibang bansa ang sagot para mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking anak. Batid pa niya na aanhin ko ang maraming pera kung pagbalik ko dito ay sira na aking pamilya. Binabalewala ko iyon, ang naiisip ko lang kailangan kong maging praktikal, sa hirap ng buhay lalo na ngayong walang trabaho ang aking asawa at lumalaki na ang gastusin sa bahay. Sa bawat pagluwas ko ilang patak din ng luha ang nailalabas ko, kinakausap ko ang Diyos bakit? Ano ang dahilan niya? para bang ayaw niya akong mangibang bansa. Pero sabi ko sa aking sarili hindi ako titigil hangga’t hindi ako nakakakita ng magandang oportunidad. Sa aking pagmumuni-muni, Nabatid ko na sa isang bata pala ang makakasagot nang aking katanungan.

            Si Adrian, ang estudyante ko na nasa ika-anim na baitang. Katulad din siya ng ibang bata masayahin, mabait at matulungin. Ano ang pinagkaiba niya sa ibang bata? Sa edad na labindalawa hindi pa rin siya makabasa. Lungkot at awa ang naramdaman ko para sa kaniya noong nakita ko ang resulta ng pagpapabasa na ginawa ng aming mga supervisor noong Hulyo taong 2016. Sabi ko sa aking sarili, kailangan kong gumawa ng paraan para siya ay matulungan. Sa simula pa lamang ng klase si Adrian ay nakaupo na sa aking tabi, wala siyang ibang ginagawa kundi ang bumasa mula sa ABKD hanggang sa pagbabaybay ng mga salita. Sumabak muli sa pagpapabasa si Adrian nitong Marso, nakakalungkot dahil mula sa NR (non-reader) siya ay nasa Syllabic lamang. Lahat ng pamamaraan para siya ay matutong bumasa ay ginawa ko sa loob ng siyam na buwan ngunit hindi pa pala iyon sapat. Nangamba ako para sa kaniya dahil alam kong maaari siyang hindi makapagtapos. Pumasok kami sa silid aralan ni Adrian matapos akong kausapin ng aming punongguro. Nangingilid ang luha sa mata ni Adrian habang sinasabi niya sa akin, “Ma’am gusto ko pong makapagtapos kahit po mag summer ako basta kayo po ang magtuturo sa akin”. Ang nasabi ko lamang ay “Oo magtatapos ka”. Hindi ko na napigil ang aking damdamin, lumabas ako ng silid aralan at pinahiran ang aking luha. Binabalak ko pa sana noong bakasyon  ay pupunta ako ng Singapore upang doon na humanap ng trabaho ngunit nabago ang lahat ng aking balak. Naisip ko na kailangan kong mag summer reading para kay Adrian. Hindi ako mapakali at naglakas loob akong kausapin ang lahat ng mga  supervisor upang maipahayag ko ang aking saloobin para kay Adrian. Ipinabatid ko na kung hindi siya maibibilang sa mga magsisipagtapos ngayong taon na ito, paano na ang kaniyang kinabukasan? Malamang mawalan na siya ng gana sa pag-aaral at tuluyan ng huminto. Mabigat sa aking loob na ang isang bata ay nawalan ng pag-asa sa buhay dahil lamang sa siya ay hindi makabasa. Pagkatapos na marinig na ng lahat ang aking saloobin, ipinaliwanag na mabuti sa akin ang mga paraan paano ko muling matutulungan si Adrian. At dumating nga ang araw na kung saan ang lahat ng bata sa ika-anim na baitang ay maluwalhating tinanggap ang kanilang diploma at kasama roon si Adrian. Masaya ako na nakapagtapos siya ngunit, alam ko na hindi doon natatapos ang aking tungkulin para sa kaniya. Kailangan naming ipagpatuloy ang pagsasanay sa pagbabasa hanggang sa makatuntong siya ng highschool.                 

            Nito ko lamang napagnilaynilayan na bakit hindi ako pinahintulutan ng Diyos na mangibang bansa at dahil iyon kay Adrian. Marahil may misyon pa ako sa kaniya, kailangan ko pa siyang tulungan at turuang bumasa. Hindi pa tapos ang misyon ko bilang guro dito sa Pilipinas. Naniniwala ako na marami pang bata na gaya ni Adrian. Minsan sa buhay natin akala natin sapat na ang makapagturo at may matutunan sa atin ang mga estudyante hindi pala. Minsan dumarating ang pagkakataon na tayo ang may matututunan sa kanila. Salamat kay Adrian dahil pinaalala niyang muli ang tunay na kahulugan ng pagiging guro ko. Ngayon ko na lang ulit naisip na lahat ng bagay ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin sa tamang panahon,  tamang paraan at kung naaayon sa kaniyang kagustuhan. 

“THE HURTING TRUTH BEHIND THE TEACHERS’ LIVES”

posted Sep 1, 2017, 12:45 AM by Jose Dasig

HONEYLEENE P. BAUTISTA

T-I, City of Balanga National High School

 

Teaching has provided opportunities for educators to see life in different facets. It is such a wonderful chance to view how lives are transformed. It is wonderful to bring knowledge to those who strive to achieve their dreams. It is such a wonder to realize that you are a part of who they are now for eternity.

You give your all because you know their future depends on you. You spend longer hours in school to prepare for the next day. You stay up late because papers must be returned before moving on to another lesson. You come to school early to make sure everything is set to perfection because learning is better when planned.

How great it is to become a teacher because you are appreciated for everything that you do for them – your students. Yet, the beautiful struggle is always the focus of your being a teacher and the ugly truth about it is often sugar coated just so we can raise the pride and honor of the workforce that brings literacy and morality to its peak.

The idea of blaming teachers for everything is just unfair and the so-called ‘teacher factor’ has brought one-sidedness to its optimum level. When students succeed, it is teacher factor. When students fail, it definitely is teacher factor. What about other factors?

Other than this, when psychotherapist Amy Morin wrote that measuring a person’s worth is by who they are at their core, it is not what actually happens. If we look at how things are valued, it will always be based on how much is its price; a high-powered laptop is worth thousands of cash and a high-grade organic honey is sure to be sold at a remarkable price tag. Metaphorically comparing the status of valuable goods and commodities as to how valuable teachers are seems to be creating a discrepancy. If it is through them that future professionals are molded, how come they’re monetary worth is not following the laws of economics?

Lastly, the ugliest and priciest of it all, their family is paying the price in exchange of everything. Teachers are efficient because their family can only take less of them: their husbands/wives take most of the responsibilities at home and their kids either do self-study or wait until their teacher parent is available to help them with their assignments and school duties. Teachers are efficient because their families support them.

Life is not all good. We all know that but still, it is disheartening to know that despite of all the remarkable things teachers has done from generation to generation and in spite of all the sacrifices, there are still those who look down on them. Their struggle is real but they remain loyal to their oath, because without them, everything will fall apart.

 

“NEWS TRANSFORMATION: A MISSON”

posted Sep 1, 2017, 12:43 AM by Jose Dasig

Sammy Y. Sabello

T-II, City of Balanga National High School


 “The teacher is the heart of the educational system,” according to Sidney Hook. As educators, we would beautify our classroom and prepare our lessons to keep our students’ attention hoping that at the end of the day, there is knowledge that they could take home.

It is never easy to live the life of a teacher. You often would prepare everything you have to do in the classroom and preparations seem to take forever. Imagine the amount of preparations that you have to do for a one-hour class. Writing the learning plan means putting into practice the curriculum, looking for the right materials, studying and mastering the content, and keeping in mind the needs of your students. After class, you even take home papers to check. Months will pass and you have to convene with parents to report the progress of each student. In between, you also follow up on students having difficulties coping with the academics. People watching you would ask, ‘Aren’t you feeling tired?”.

Of course we do. Physically, we do, but spiritually, we do not – we cannot and must not. How can we be spiritually down when we know the next generation relies on us.

A lot of times, we feel so down for there are those looking down on us. It was a fault of the past that teachers have lost the respect of some. How many times has your blood pressure risen hearing comments like “Teacher ka lang naman.” or “Kung hindi mo alam kung saan ka magaling, magteacher ka na lang.”But despite these comments, we would swallow our pride and continue shaping the future through our students.

The future lies in the hands of humanity, they say. Yet, the QUALITY of that future is in the hands of the teachers for it is we who lead them into thinking what is important. Therefore, what we value as teachers encompasses the way we facilitate our classes. When we worry so much about all the competencies that they have to master, do we also worry about what we make of them as stewards of humanity? It is difficult to say who among us are missing this point but I hope that most, if not all, will understand how much importance we should all be giving to it.

What we have now is the result of the failures of the past and it is a great responsibility of teachers to correct and save our future. I say, we worry more of teaching our students the competencies for the goodness of the society they are living in rather than just making them look at it as a way to equip themselves to be on top. Let us lead them into looking for ways to improve the lives of others and accept people’s differences. Let us be good role models by exercising utmost humanity, gratefulness, and kindness. Let us show our students that we believe in what they can do and that they are our partners in changing this world for the better. As Roger Moore once said, “Teach love, generosity, good manners and some of that will drift from the classroom to the home and who knows, the children will be educating the parents.”

Teaching will never be an easy profession and it will always be the hardest. You will always be under the microscope. Expect that for you are not just anybody. Exercise your conscience at all times. Care to love your students and the good things you do to others no matter how tough the situation can be. In your battlefield, anything can happen…anything can emerge but it is you who can make things happen.

Teachers as the heart of the educational system must keep in mind that they are holding a very important and difficult role because the future depends on them. However, they must keep in mind that educating is not just about teaching the competencies, it must also aim to teach the students to care for the world. That when they care for other, the competencies they know shall totally and finally serve its purpose.

Teknolohiya sa Edukasyon

posted Sep 1, 2017, 12:37 AM by Jose Dasig

Ni Mrs. May Ann C. Marantal

City of Balanga National High School


“ Man is still the most extraordinary computer of all”  - John F. Kennedy

                Hindi maipagkakaila na kasabay ng pagkakaroon ng bagong curriculum sa bansa ay ang patuloy na pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Noon, ang “tablet” na mayroon tayo ay nangangahulugang gamot. Sa ngayon , ang “tablet” na karaniwang tinutukoy ng karamihan ay isang uri ng teknolohiya na bunga ng modernisasyon. Mabilis na lumilipas ang panahon at hindi natin namamalayan na sa isang kisap-mata lamang, marami na palang bago at nagbago. Paano nga ba makakaapekto ang pagbabagong ito sa edukasyon? Anu-ano nga kaya ang maaaring ibahagi nito sa mga mag-aaral na makakatulong sa kanilang kabuuang pag-unlad?

                Maka-diyos, maka-tao, makakalikasan, at makabansa. Ito ay ang mga inaasahang katangian na dapat taglayin ng bawat Pilipino ayon sa Departamento ng Edukasyon. Paano nga ba makakatulong ang teknolohiya sa pagkamit nito? Ang konsepto ng teknolohiya sa edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral bagkus ay ang wastong paggamit nito. Maraming naidudulot na mabuti ang teknolohiya sa edukasyon. Ilan lamang dito ay ang pagpapadali ng mga gawain na may kinalaman sa pag-aaral, ang pagiging konektado sa iba’t-ibang bahagi ng mundo at ang makabagong karanasan na nakatutulong sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Napapaloob sa K-12 Curriculum ang tinatawag na “learner-centered approach” na kung saan ay binibigyang halaga ang mga mag-aaral sa pagbuo ng kaalaman at pagsasagawa ng makabuluhang gawain na humuhubog sa kanilang pisikal, saykolohikal at espiritwal na katangian. Ngunit, kalakip ng approach na ito sa edukasyon ay ang tinatawag na  “ values integration” at “ contextualization ” na makatutulong sa mga mag-aaral upang maging isang mabuting mamamayan.

                Sa kabilang banda, marami pa rin ang mga sinasabing hindi mabuting dulot ng teknolohiya sa edukasyon. Ito raw ay nagtuturo sa atin upang maging tamad at abusado. Kung lubos nating iisipin, ito ay iilan lamang sa mga hindi makatarungang dahilan. Hindi naman nawawala ang tradisyunal na gawain sa pag-aaral kagaya na lamang ng pagbabasa ng aklat at pagsusulat sa kwaderno. Ang wastong paggamit ng teknolohiya ay isa lamang sa mga karagdagang pamamaraan na makakatulong sa pag-aaral. Depende na sa atin kung paano natin ito gagamitin. Bilang mga tao na nilikha ng Diyos, tayo pa rin ang lubos na makatutulong sa atin upang maging makabuluhan at maging daan upang mapaunlad ang tinatawag na makabagong pamamaraan para sa Edukasyon na siyang huhubog sa bagong henerasyon.

 

Call Center Agent

posted Aug 29, 2017, 1:38 AM by Jose Dasig   [ updated Aug 29, 2017, 1:41 AM ]

By: Michelle Marie L. Silva

 

Noong bata pa ako, madalas kong isagot ang “nars” kapag tinatanong ako kung anong gusto ko maging sa paglaki. Natapos ko ang elementarya, hayskul at nakarating ng kolehiyo. Kumuha ng kursong “nursing” dahil iyon ang akala kong gusto pati ng magulang ko. Ngunit pagkatapos ng dalawang taon, kinausap ko si Nanay at Tatay at sinabing hindi ako masaya at hindi para sa akin ang kursong ito. Pumayag silang lumipat ako sa kursong Psychology. 

 

Nakatapos ako ng kolehiyo at nakahanap ng trabaho ngunit malayo sa aking pinagtapusang kurso. Pinalad naman akong makahanap agad ng trabaho. Ito yung panahong “patok” yung mga BPO companies. Sinabi nila na kaunting panahon pa at malaki ang magiging sakop at ambag ng industriyang ito sa bansa. Maayos naman ang trabaho, mahirap lang minsan lalo na at hindi Philippine holidays ang sinusunod naming dahil U.S. company kami. Apat na taon pagkatapos kong magsimulang magtrabaho, sinubukan kong maging call center agent. Tawag na kasi ng pangangailangan.

 

Dati minamaliit ko ang trabahong ito. Akala ko madali ang buhay dito, ayon na rin sa mga naririnig ko. Isa ako sa mga nagsabi na “call center agent lang?” Hindi mataas ang tingin ko sa propesyon na ito. Lahat ng mga inisip at sinabi ko nabago lahat simula nong maranasan kong umupo at sumagot ng tawag.

 

Hindi madali ang pagiging call center. Iba-iba ang oras ng pasok at kaakibat nito ang mapanganib na byahe sa gabi papunta sa opisina. Madalas nang malathala sa balita ang mga taong nahoholdap,nagagahasa, masnatch-an at ang masama pa ay napapatay minsan dahil lang sa panganib habang nasa labas sila sa dis-oras ng gabi.

 

Hindi madali ang pagiging call center. Hindi mo hawak ang oras mo dahil sa paiba-ibang schedule. Gagawin mong umaga ang gabi at gagawing gabi ang umaga. Hindi mo magawang makapiling ang pamilya mo nang madalas at magkaroon ng sapat na oras para sa sarili at personal na pangangailangan. Madalas din prone sa sakit, dahil sa paiba-ibang schedule, naiiba din ang kundisyon ng katawan mo.

 

Hindi madali ang pagiging call center. Dayuhan ang mga kausap mo at kailangan mo silang pakitunguhan nang mabuti dahil sila ang tumatangkilik ng inyong produkto. May ilan sa kanila na hindi maayos o makatao ang turing sa iyo ngunit kailangan mong magtimpi at tanggapin lahat ng masasakit na salita na sasabihin nila. Shock absorber, ‘ika nga. Ikaw pa ang hihingi ng paumanhin dahil sa abala na nangyari sa kanila. Parte lang iyon ng trabaho bilang Call Center Agent. Mahirap, pero makakasanayan mo na rin sa paglipas ng panahon.

 

Iyana ng buhay ng Call Center Agent: Marangal na propesyon, kailangan nga lang ng tibay ng loob at mahabang pasensya. Ngayon ko napatunayan, kung gusto mo walang imposible kahit ano pa ang iyong tinapos basta marangal ang hanapbuhay!

Millennials and Getting To Know Them

posted Aug 29, 2017, 1:34 AM by Jose Dasig   [ updated Aug 29, 2017, 1:42 AM ]

By: Michelle Marie L. Silva

 

We are now in the millennial era. We are growing up with technology at our fingertips. We talk on the phone while updating our Facebook status. So how do we exactly know and understand Millennials who are now becoming a huge part in the society?

 

I have listed some characters I have noticed from my co-millennials:

 

·         Intelligent – they are practically the most educated generation in History. Learning is easier because of the advancing technology right in the palm of their hands.

·         Tech Savvy – Millennials clearly adapt to faster computer and internet services because they are always available. Things that they mostly do are tech-related because it makes their lives much easier.

·          Adventurous – We want to see the world; experience different cultures, try new foods and make memories that will last a lifetime.

·         Confident – sometimes misunderstood as being “arrogant” or “cocky”, but there is nothing wrong with being confident with your goals and achieve them.

·         Independent – They say we rely mostly on our parents’ money but we also know how to take care of ourselves and did not really need constant guidance.

·         Open-Minded – we are willing to expand our understanding and perspective of the world.

·         Liberal – we are slowly accepting the things out of the status quo, or things outside the norm. One good example is we are more likely to support and accept same-sex marriage.

·         Outspoken – we say what we want and do things we think is right and we are very vocal with our ideas and opinions, regardless if they are logically correct or not.

 

So you see? We are probably the most misunderstood generation the world ever has. We are labelled as lazy, self-indulgent, among other unflattering descriptions. I am not saying the all millennials are the same, some of the traits above may not be true to all but I believe we should also be aware that we also have positive qualities too. 

Key To Success

posted Aug 29, 2017, 1:33 AM by Jose Dasig   [ updated Aug 29, 2017, 1:43 AM ]

By: Michelle Marie L. Silva

 

“Follow your heart.”

“Chase your dreams.”

 

The real meanings of these phrases were just slowly sinking in to me. I never really understood these phrases when I was young. Now that I think about it, I wish I realized their essence a bit sooner.

 

Eleven years ago, the only thing that was on my mind was to go to Manila after my high school graduation. I was looking forward to the new adventures ahead of me. I enrolled in a university without really thinking what I really want. I was young, immature and impulsive. My reason was I just need a degree and I can get any job I want afterwards.

 

Well it appears that is not the case. I graduated with a degree in BS Psychology which I thought was the easiest to take. I started looking for a job and found one with one of the major BPO companies in the Philippines, although my college degree was irrelevant. I was happy at first; the work was tolerable but the people were great! The salary was not really what mattered because I was happy with what I was doing and with the people around me.  But three years later, I started to notice that I was becoming stagnant. I did not feel any growth; within me or with my career itself. I thought maybe I can try a new job.  I then transferred to another BPO company and took a more challenging role. Months passed but I was still feeling empty, unhappy. It felt like there was something inside me missing but could not figure what it was.

 

Most, if not all, of my high school and college friends were already at the peak of their careers. Some of them have their own families now, but already achieved something in life. While here I was, 6 years after my college graduation and still didn’t know what to do and what I really want in my life. Was it because they followed their dreams?  I asked myself, “Did I do the right thing?” “Was I wrong all along?” I started doubting my decisions.

 

I realized just recently that the real cause of my entire dilemma was because I did not plan out my life. I have not thought of my dream and future seriously. Being spontaneous and impulsive were two different things. I knew it was not too late to change things but still I should have followed and done the right thing the first time.

 

I am sharing my experience to hopefully help and inspire young people to follow what their hearts are passionate about. You have to think of the long term goals because in the end, you cannot put the blame to others if your life leads you to a rough road. You are the master of your own. I am not saying you need to follow your dreams even if the circumstances will not allow it. Let it be your guide in molding up and planning your future. Know your passion and follow what is in your heart because it will be the start and the key to your success in life.

 

Matuwa’t Magalit si Teacher

posted Aug 10, 2017, 8:30 PM by Jose Dasig

Ni Nerissa D. De Jesus, MT-I 
Bataan National High School

 

“Natutuwa akong makita kang muli Audrey, buti naman at pumasok ka na , tama ang desisyon mong pumasok  at magtapos ng iyong pag-aaral.” Ang sabi ng guro sa kanyang estudyante na matagal nang hinimok na bumalik sa kanyang klase,

 

 “ Matalino ang batang ito, kailangan niya ang gabay ko kung magulo ang kanilang pamilya” Ito ang pahayag ng guro sa kanyang  mag-aaral kung nakikitaan ng potensyal at may pag-asang  makaahon sa kahirapan.

 

Pero kung minsan…

 

“ Aba ! Si Juan  nabuhay ! At sino ang may sabi sa iyo, na pwede pa kitang tanggapin sa klase! Hala,labas !

  Ang kawawang bata, gusto na niyang pumasok pero ayaw na siyang tanggapin ng kanyang guro .

 

Normal sa tao ang makadama ng iba’t ibang damdamin sa isang sitwasyon, pero kailangan marunong tayong magkontrol sa kung ano ang ating nararamdaman, dahil kung hindi , baka kung ano ang ating kahahatungan.

 

Hindi mo masisisi si Teacher na kung minsan galit na galit siya o minsan nama’y tuwang tuwa naman siya.

 

Maraming bagay sa isang guro ang kanyang ikinasisiya,gayundin  din naman na mayroong tayong di ikinasisiya  na mga ilang bagay.

 

Unahin natin ang mga kinatutuwaan niya, tingnan ko naman kung agree kayo ha ?

 

Mga Nakakatuwa kay Teacher .

 

a.       Malinis ang classroom, magaan sa pakiramdam kasi pag malinis ang paligid di ba ?

b.      May mababait at magagalang na mag-aaral , iba kasi pag ganito ang estudyante mo, may feeling kang respetado , ganyan tayo noon sa mga teacher’s natin di ba ? Sana kahit di nila teacher, ginagalang nila.

c.       Masipag mag-aral ang mga estudyante, (para di na Home Visit si Teacher)

d.      Sweet ang mga estudyante niya, (Tuwing birthday may surprise !)

e.      Damang-dama mo na mahal ka ng advisory mo, siguro naman na feel din nila na mahal sila ng teacher nila di ba ?

f.        Hindi nag ka cutting ang mga estudyante kahit last period ka . Uso kaya yan sa mga estudyante na pagkaisahan ang teacher.

g.       Hindi tumitingin sa kalagayan sa buhay ang mga estudyante, lahat kaibigan nila .

h.      Laging present ang mga estudyante sa klase niya.

i.         Nasisiyahan si teacher kapag kino correct siya sa maling pahayag na nasabi niya, ibig sabihin lang na nakikinig sa kanya ang mga estudyante ,oh di ba ! Nakakatuwa yun.

j.        Nagsasabi sila kung sino sino ang masisipag na guro, swerte mo at nakasama ka doon !

k.       Binabaik-balikan ka kahit graduate na sila.

l.         Yung iba na ginawa kang inspirasyon at nag TEACHER ! Bongga di ba ?

 

Agree ba kayo o hindi o kulang pa mga nakakatuwa sa inyo ? I share n’yo rin.

 

Pero kung teacher ka, di ka laging nakangiti. Minsan Beast Mode din . Bakit kaya ? Halika ,  basahin mo at tingnan ko kung sang-ayon kayo sa akin.

 

Mga Nakakainis kay Teacher

a.       Late ang estudyante ! Lalo sa first period, darating na parang di sila late , tapos nagagalit ang magulang kung mababa ang grades o bagsak .

b.      Sumasagot nang pabalang kay teacher kapag nababati ang di magandang gawi niya,kala mo ka-edad ang kausap , teacher nga kasi tayo , kailangan nga silang gabayan , dapat matakot sila kung di na makikialam si teacher sa kanila di ba ?

c.       Nahuli mo nang nangongopya , deny to death pa ! Galit pa ha .

d.      Pag nakasalubong ka nagtatanong  pa : Teacher, may pasok po ? Pumasok pa, ayaw palang magklase .

 

e.      Pag pinaglalabas ng papel, Okey Class, get ½ sheet of paper, may magtatanong agad , Teacher, ½ po ? (Di nakikinig kay teacher )

f.        Ginagawang ulyanin si teacher, pag may pinadadala si teacher , kinabukasan . “Wala po kayong sinasabi teacher, wala po kaming dala !

g.       Naiinis si teacher sa mga grade conscious pero tamad naman , ang iba naman , pala kopya .

h.      Nagpopost sa Facebook at Tweeter na nagagalit kay teacher, walang paggalang, lalo na kung panahon ng clearance .

i.         Sa mga umiiyak na magulang, na March nang makipagkita kay teacher , samantalang matagal na silang pinatawag.

j.        Minsan sa mga kapwa teacher din naiinis, dahil di makapagpasa on time ng grades .

k.       Si Head , bigla biglang mag-oobserve, nakakakaba kaya di ba ?

 

 Sa lahat nang nabanggit, di naman tayo dapat paapekto, mas marami pa tayong haharapin na maganda sa ating buhay na mas makapagpapasya pa sa ating buhay, maging handa ang ating puso sa mga pagsubok na kahaharapin pa natin , paulit –ulit itong karanasan ng mga mas nakatatandang guro kaysa sa atin, at pansinin ninyo sila, hindi sila mukhang matanda, mas mukhang bata pa sila dahil tiningnan nila ang lahat na ito sa anggulong mas maganda o challenge sa kanilang pagiging guro.

 

 Ang paghandaan natin ay kung paano  matatapos ang ating misyon bilang isang guro ,na pinagkatiwala sa atin  ng ating Panginoon na gabayan ang mga kabataang ito.

 

Pinili Niya tayo , dahil alam Niya na kaya natin silang gabayan tulad ng kanilang mga tunay na Magulang .

 

Kaya matuwa’t magalit si Teacher ,ito ay isa lamang patunay na  magandang karanasan  bilang isang tunay na guro .

 

Sa Mundong Ating Ginagalawan

posted Aug 10, 2017, 8:28 PM by Jose Dasig

Ni Nerissa D. De Jesus, MT-I 
Bataan National High School

 

 

Magtanim nang may anihin.

Mensahero sa ibang larangan

 

                Sa kasalukuyang panahon , maraming bagay ang pinagkakaabalahan ng mga kabataan , mula sa simpleng laro sa kalsada, na kasama ang kanilang mga kababata sa tumbang preso,Chinese garter, luksong –tinik ,patintero na pawang mga laro ng lahi sa turing.

                 Sa pagbabago ng panahon, umusbong ang makabagong teknolohiya, game boy,  lumabas ang x-box, tablet at iba pa. Dating nakikisalamuha sa tagisan ng lakas at talino ,  ay naging isahang laro na lamang.

                 Sa kabilang banda, nakabibilib ang mga kabataan ,sa paggamit ng makabagong teknolohiya na walang nagtuturo ay akala mo ay  pinag-aralan nang pormal ang masalimuot na laro sa makabagong panahon .Pero hindi, ang katunggali niya ay kapareho niyang online , nasa ibang barangay na kaibigan , kaklase at maari ring nasa ibang bansa.

                 Sa makabagong panahon.

 

Maraming pagbabago ang nagaganap sa ating lipunan na hindi natin dinanas noong kabataan natin, ano ito?

a.       Pagkamulat  nang maaga sa pre-marital sex,

Isa ang Pilipinas sa pinakamaraming kabataang babae ang maagang nabubuntis sa edad na 15-18,ayon sa dokumentaryo ni Malou Mangahas .

b.      Pagkagahaman sa salapi

Sa edad na 18, pag botante na  ang mga kabaataan  , ay mulat na sa “lagay” mula sa politiko na siya namang tinuligsa ni Bishop Soc  Villegas nang siya ay nakadestino dito  sa Diyosesis ng Balanga.

c.       Nangangarap nang mataas upang gamitin ang posisyon sa sariling kapakanan lamang.

Hal. Nais na maging pulis upang abusuhin ang tungkulin at kapangyarihan. Maraming kapulisan na PO1 pa lamang ay sangkot na problema ng lipunan, na sa halip ipagtanggol ang mamamayan ay sila pa ang “ bantay - salakay”

d.      Nalugmok sa droga.

 

Parang ordinaryo  na lamang sa mga “pag-asa ng bayan “ na gumagamit ng “bato” na pawang problema ng lipunan. Kaya’t marami sa kanila ang nakaranas ng “Tukhang” at ang iba naman ay nasa rehabilitasyon na upang maagapan ang pagkagumon sa droga. 

Guro, ang papel na ating ginagalawan ay ang paglabas natin sa ating silid-aralan, kasabay ng pagtuturo ng panitikan ipasok natin sa kanilang mga puso ang dangal na kailangan ng ating bayan.

Sa mga gurong nagtuturo ng x+y, nawa’y mabigyan din ng solusyon ang  pagkabaliw sa  salapi ng mga kabataan.

                Sa mga gurong tagahubog ng pag-uugali, maipaliwanag nawa nang mabuti na hindi para sa sarili lamang ang ginagawang pagsisikap, kundi kasama nito ang lipunan upang makabuo ng isang pamayanang maunlad at payapa.

                Sa mga guro ng siyensya , tulungan natin ang mga mag-aaral na mamulat sa masamang idudulot ng lasong kemikal ang paggamit ng droga, na siyang sisira sa sa sistema ng katawan ng bawat indibidwal .

                Malaki ang problema ng lipunan at tayo na mga guro ay nakaharap sa mga  kabataang maaari nating mailigtas at maiwaksi sa nasabing suliranin.

Ang pagbabago ay makakamit kung tayo ay magsasama-sama. At habang tayo ay mga guro ng mga mag-aaral na ito, nawa’y mabatid nila mula sa paaralan ang kahalagahan ng isang mabuting tao!


Sabi nga ng mga matatanda, magtanim tayo upang may anihin.

Magtanim tayo upang umani tayo ng mabubuting kabataan at makamit ang pagbabago na kailangan ng ng ating bayan.

Nawa ay maging mensahero tayo ng kaalaman  , di lamang sa aralin, gayundin sa ganda ng buhay na kailangan ng kasalukuyang panahon na  walang nasasagasaan sa mga pangarap ng iba.          

Guro ,sa mundong ating ginagalawan ,malaki ang papel natin sa lipunan !

 

 

OFFER THE BEST OF YOU

posted Aug 10, 2017, 6:58 PM by Jose Dasig   [ updated Aug 10, 2017, 7:09 PM ]

by Mary Ann Gomez – Balajo

 

Are there times we are compelled to do what’s right? Why are we compelled to do so? Isn’t doing what is right must come naturally among us?

As an innate human behavior, we tend to fail in God’s perfect standard, and why not? Since man in nature, is sinful, as Romans 3:23 says “… for all have sinned and fall short of the glory of God…”  Since we’ve fallen short of the glory of God because of our original sin, we keep stumbling in our walk with Him. In fact, nothing is good in us on our own effort. Everything is futile and everything is meaningless as Ecclesiastes 1:2 aptly stated. How can an imperfect man ever do something perfect? No matter how hard we put on a mask, our imperfections still show, our hypocrisy still radiates and our carnal desire still lingers. What are these instances that show our imperfections? The way we deal with people speaks who we are especially to those who need special understanding. Let’s not go farther. Let’s take a look at a student who often misses classes because of financial constraint or any family problem he’s been dealing with. How many of us have ever tried to reach out to that student without any condemnation? Most of the time, we would get mad with the parents for having neglected him. Well, getting mad with them is a normal reaction from any normal human being, but getting mad with the student’s parents without doing anything to reach out to him is pure hypocrisy. The best thing is to be as compassionate and understanding to him as genuinely as possible. Let’s offer some possible help to reach out to him. Let’s say, we can sponsor his daily allowance or his daily lunch or his daily transportation allowance. There are countless ways how we can show our genuine concern to that student instead of gossiping his story to our colleagues or even to our students.

Well, the given example is a minor thing. What if we are in a situation wherein our morality is tested? Let’s say we’ve fallen in love with the wrong person at the wrong circumstance. Let’s say you are legally separated from your spouse. This guy’s been separated from his spouse, too. So there must be compatibility, right? The truth is, you are both morally liable and sinful even if the law of man says it’s possible especially if you are both annulled from your previous partners. But we are not here to follow what an imperfect man sets for his fellow imperfect creature. We are here to follow what a perfect God sets for His children. This is the best standard we have to set for ourselves – God’s standards. We must be willing to obey Him no matter how hard it seems to us since obeying Him is still the best thing to do as 1 Samuel 15:22 says, But Samuel replied: “Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams.”     Indeed, God desires our total obedience rather than our gifts to Him. If our hearts are not right, how can we ever please the one true God whose heart is always to look after our own benefits and advantage? He has actually done everything for our own enjoyment. All we have to do is to grab these blessings that our loving Father has especially prepared for each one of us. However, there is one prerequisite in order for us to fully enjoy God’s abundant and overflowing blessings – our total submission and obedience to His will – no if’s, no but’s, no why’s, no how’s, just our resounding YES, I DO, LORD. At your footstool I commit my spirit. Only through total obedience that we can become conquerors and overcomers since how can we ever be victorious in our walk with God if we can ever hardly follow what He desires us to do?

God is like us, parents. The way we desire total obedience from our own children is exactly what God wants from us. It gives us total relief and bliss to know that our children heed our advice. That’s exactly what God feels. Once we touch God’s heart, we are sure of His goodness and mercy. As Nahum 1:7 says, The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him.   Simply put, if we desire the best in life, let us offer the best to whom the best is due. Let’s offer God our total obedience, surrender, submission, genuine love, awe, most profound respect, undivided admiration, pure worship and adoration and know what? He’s gonna give us matchless favor and let us shine and excel and He’ll bless all the work of our hands. To whom are we here for? We are here for God and whatever we do, work at it with all our heart, as working for the Lord, not for men – Colossians 3:23. This is actually the secret to attain success in life – putting God first in everything we do as Matthew 6:33 says, But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Do we want to excel in our work place? Obey God first and everything else will follow. Anchor on this since this has been tested by successful and renowned individuals whose principles are anchored on God and God has held them in the palm of his hands. Do we want to experience the same thing? Let’s stop compromising in this world’s standards because the world’s standard’s is trash in God’s eyes. Instead, let’s anchor our lives in God’s unfailing love. This is the only thing that lasts forever – God’s eternal love.

 

1-10 of 423