Latest News


Welcome me at the Exit

posted Feb 20, 2017, 12:21 AM by Jose Dasig   [ updated Feb 20, 2017, 12:21 AM ]

By: Aisee Paguio Cruz, MAEd, BNHS T-III

                I was eating alone in a fast food chain when I noticed something. I keep on hearing the greetings of the crew since I was sitting near the entrance/exit door. I observed that whoever enters will be addressed or called as Ma’am or Sir: “Good morning, Ma’am!”, “Welcome to (name of the fast food chain), Ma’am/Sir!” For those who are entering and “Please come again, Ma’am/Sir!” and “Thank you for coming!” for those who are going out. Among those greetings, the greetings for those going out greatly struck me.

What has this got to do with my life? With my profession? With me as a teacher? What could those simple fast food chain greetings do to me?

Students are expected to call us Ma’am/Sir for being their teachers. However, being called as one doesn’t necessarily mean that the child truly respects us. They may also greet us with good morning or good afternoon but that doesn’t also mean that they really have a great time or nice feeling seeing us. Sometimes they are just uttering those out of respect or just a part of the routine which they got used to for so many years of being in school, a protocol I must say. It’s a truth to be told, but that is certainly reality.

On the first day of the school year, no matter what happens, a teacher has to welcome and accept whatever class/section will be given to him. That is also similar to what students feel. Most of the times, they do not have any choice but to welcome us in their lives.

In my own observation, teachers rarely receive the greetings in the exit. I realized that one should have done something really amazing in order for the students to open the door not only to let us exit from their lives but for them to personally tell us the exit greetings like “Please come again and thank you for coming, Ma’am/Sir!”

Indeed, each school year is a dine in a fast food chain.” Everything happens so fast. Students come and go. We are welcomed with greetings as we enter each new door. I just hope, students can open the door for us not to only exit from their lives but to welcome us to the door on their way to future where they will use and apply what we have taught them. It would be nice to dine with them again, this time because they chose to, they wanted to, they really do.

A Teacher’s Romance in Novel

posted Feb 20, 2017, 12:19 AM by Jose Dasig

By: Aisee Paguio Cruz, MAED, BNHS T-III

“You’ll never know how far you can go unless you defy the limits.”

                Years ago, I attended a seminar on teaching Philippine Literature. There, I learned the difference of a Romance from a Novel. Our resource speaker emphasized that Romance is the constant defiance of limits, while Novel on the other hand is the recognition and acceptance of limits which is aligned to realism.

                We all know that in Romance, when a character dies, they can still be regained contrary to Realism where when someone dies he cannot be revived anymore.

                I think, in these two worlds in literature, teachers chose to live as characters in Romance. Why? Simply because they consistently defy limits. They always make impossible possible. They are filled with dreams for their students although there are some instances that the latter do not have plans for themselves. Teachers never lose hope even at the end of a burning knot”. Besides, they always act as if they never get tired. In fact, most teachers still take private tutorials and manage businesses aside from attending their duties in school. More so, they study and work at the same time. Another thing, they are the best actresses of all time. Life goes on even at the lowest point in their lives. They can still manage to smile and inspire.

                However, they live in reality. Hence, defiance of limits was experienced constantly that made things difficult. Teachers keep pushing themselves to become better individuals. They continuously strive to prove their worth and always expect the future bright. That made them a definite epitome of Romance.

                Teachers are cognizant that they live in reality, but how can you make students dream if you are not a dreamer yourself?

                Therefore, dream in order for you to have the courage and willingness to push yourself to the borderline. You will not know how far you can go until you reached the line.

Ang Tatlong Lapis

posted Feb 14, 2017, 10:27 PM by Jose Dasig

Ni: Milagros Monta
HT-III 
Bataan National High School

 

      Nang sumikat ang Tatlong Bibe… may sumikat ding” Tatlong Lapis” sa aking buhay .

      Una ay ang bagong- bagong lapis, ikalawa iyong kalahati na nagamit na at ang pangatlo na paborito ko ay ang upod na lapis.

     Minsan ang buhay natin ay katulad ng mga lapis na ito…patuloy na ginagamit at patuloy pa sanang gamitin upang makadagdag ng mga kaalaman.

      Bagong-bago ang lapis na hawak ng aking anak. Masaya niya itong pinagmamasdan at ilang beses inilabas ipinasok sa pula niyang bag.

      Ang sabi ko,”Halika  bunso tasahan natin ang bago  mong lapis at ng magamit mo.”

       Wika ni Bunso, “Ayoko po sayang mauubos”.

      Ganito natin maiuugnay ang papel na ginagampanan natin sa buhay, tayo ba ay naging makabuluhan sa ating kapwa? O baka nanatiling buo dahil ayaw mong magbahagi sa iba.Minsan dala rin ito ng pagkatakot na hindi ka matanggap. Totoong mahirap magbahagi ng isang bagay na hindi kusang loob na binibigay, ngunit tandaan mo,  na sa pagbibigay nakakamit ang tunay na ligaya”.

     Sa ganitong kaisipan natitigan ko ang isa pang lapis na hawak ng anak ko, patuloy niya itong tinasahan, napangalahati at ipinangsulat.  Ito ay katulad ng isang taong puno ng buhay, ng pag-asa at patuloy na nagiging kapakinabangan sa marami.  Sa kanyang mga gawa at  salita naiimpluwensyahan niya ang kanyang kapwa upang patuloy na lumaban sa pagsubok  ng buhay, patuloy mang tasahan maganda pa rin ang sulat . At sa bawat letra na  isusulat mo bunga nito ay mga sagot sa tanong na magbubunga ng  pag-unlad at ng pagtuklas.  Kaya nga dahil sa lapis na iyan nalutas ang maraming problema, nakagawa ng  makahulugang  solusyon …nabuhay ang talino ng mga natatanging tao, mga pilosopo,siyentipiko,pilontropo, natatanging mga magulang,kaibigan, mahal sa buhay at marami pang iba na likha ng lapis na ginamit. Sana ang buhay ay matulad sa lapis na ito.

      At ang ikatlong lapis?

       Tumatakbo si bunso palabas at hanap ang  basurahan.

      “Anong gagawin mo” tugon ko.

      “Itatapon ko po ang lapis, upod na”.

      “”Alam mo ba ang naging buhay ng lapis na iyan”, tanong ko.

        Kumunot ang noo niya.”Pag may bago may luma,lahat ng naluma may kasaysayang ginawa.”

      Katulad ng upod na lapis ang buhay natin. Ang tanong paano ba ito naupod? Nagamit ba ito ng tama? O di kaya’y patuloy na natasahan at biglang naglaho?

    Ilang tao kaya ang nakinabang sa lapis na ito? Ilang yaman ba ang ibinigay ng Diyos na di napagyaman? Naisulat kaya ng lapis na ito ang mga kabutihang nagawa natin at naitala nang maayos ?

      Nakakatuwang isipin na sa pagmamasid sa tatlong lapis nabuo ang tatlong uri ng tao na maaaring maging tayo sa kasalukuyan.

            Saan kaya tayo nabibilang sa tatlong lapis na nabanggit? Lapis na naging saksi sa ating tagumpay bilang nilalang, guro at magulang sa ating kabataan ngayon, sa kasalukuyan at sa darating pang panahon.

            Hamon sa bawat isa sa atin ang tatlong lapis na bubuo sa pangarap na nais natin.

 

Tanglaw sa Sanlibutan

posted Feb 14, 2017, 10:24 PM by Jose Dasig

Ni: Milagros Monta 
HT-III 
Bataan National High School

 

     Maraming uri ng ilaw… may ilaw sa mga poste, sa lansangan na nagsisilbing liwanag ng mga mamamayan, may ilaw  sa tahanan na nagsisilbing gabay ng bawat miyembro ng pamilya, may ilaw sa paaralan na     naging liwanag natin sa pag-unawa ng mga aralin, sa tanggapan ng pamahalaan may mga iba’ibang uri ng ilaw upang magsilbing  gabay sa patutunguhan ng isang bansa at may napakahalagang ilaw na naging tanglaw nina Jose at Maria patungo sa Betlehem.

      Mahalaga ang ilaw sa lahat, mahirap  maging ilaw sa pook na nangangailangan ng “ tunay na liwanag”.

     Tukuyin natin ang mga natatanging ilaw na ito, na akala natin ay wala ngunit nagniningning pala sa liwanag at patuloy na gumagabay sa lahat.

      Sa  ating tahanan ang Ina ang espesyal na biyaya sa atin, sa pamahalaan ang ating mga pinuno na piling lingkod ng bayan, ang ilaw na pambansa, sa ating pananampalataya ang  salita ng Diyos ang patuloy na nagbibigay ng liwanag patungo sa tamang daan,  sa paaralan , ang mga Guro ang tanging ilaw na tumatanglaw sa ating mga pangarap.

      Nasusulat sa biblia Juan 1:9 “Ito ang tunay na ilaw, at  dumarating ito sa sanlibutan” .

      Samakatuwid, napakaraming ilaw ang inihasik ng Diyos sa atin.

      Sa ating bansa, nakatala sa ating kasaysayan ang bilang ng mga taong naging liwanag sa una at lumabo din ng hindi maglaon.

      May 77 Espanyol, 20 Amerikano,  may galing Britanya at 14 na Pangulong Pilipino.Paano ba nila binigyang liwanag ang ating bansa na naitala sa aklat ng ating kasaysayan. May ilang nakatulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, may nagliwanag at naglahong tuluyan,  may ilaw na inangkin ,pinagtaksilan, at may lubusang minahal.

      Isang matinding hamon sa lahat ang maging ilaw na magiging liwanag sa mga taong umaasa sa liwanag na ibinibigay mo. Kung sapat  ang liwanag na naibigay mo at nakaakay ka sa kabutihan  ,kapuri-puri ang ilaw na ito.

      Paano ba mapapanatiling magningas ang ilaw na ito? Ang mga enerhiyang mula sa mga taong umaasa sa iyo at naniniwala sa iyong talino at kakayahan at patuloy na nagmamahal sa atin ay ang liwanag na nagdudugtong sa daloy ng buhay.

      Ngunit ang liwanag na ito ay  natatalo ng mga  negatibong enerhiya dala ng pagsubok sa buhay,mahigpit na kumpetisyon sa trabaho  at  katungkulan,    karamdaman,    problemang pinansyal at sa pamilya, higit sa lahat ang lumalamig na pananampalataya sa Diyos na kailangan nating hawakan ng mahigpit at ang makamundong paraan ng pamumuhay.

      Tunay nga na mahirap labanan ang liwanag sa iyong sarili, kadalasan sa pagnanais  mong mapanatili ang liwanag nito nakagagawa tayo ng hindi tama sa  mata ng Diyos at ng ating kapwa.

     Ano mang uri ka ng ilaw … plorisent, balb, kandila, sulo at marami pang iba… siguraduhin lamang na maraming buhay  ang naliwanagan dahil sa liwanag na maibibigay mo sa kanila at naipunla sa sanlibutan.

       

“Guro, Dakila Ka!”

posted Feb 13, 2017, 4:38 PM by Jose Dasig

Sammy Y. Sabello 
T-II, City of Balanga National High School

"Kabataan ang pag-asa ng bayan", isa ito sa mga hindi malilimutang kataga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na siyang nagmarka hanggang sa kasalukuyan upang mamulat ang mga kabataan hanggang sa kasalukuyang henerasyon kung ano ba talaga ang kahalagahan ng edukasyon sa ating buhay. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ding umuusbong na katanungan ang ilan sa kung paanong mapapahalagahan ang edukasyon at kung ito ba ay naibibigay sa pinaka-kalidad na paraan. 

Subukan nating huwag tingnan ang panig ng mga tagatanggap ng sinasabing maka-kalidad na edukasyon sa Pilipinas. Ating pag-usapan ang siyang tagapagbahagi ng mga ito. Kanino ba dapat magsimula ang karunungan? Saan ba ito dapat sinisimulang sanayin? Sa magulang ba na kasama ng mga bata mula sa pagsilang hanggang sa sila´y tumutuntong sa pitong taong gulang o ang mga gurong kasama nila walong oras sa loob ng isang araw at limang araw sa isang linggo mula sa pitong taong gulang hanggang dalawampu´t isa o higit pa? Tunay bang malaking impluwensiya ang ng mga guro sa buhay ng mga mag-aaral? 

Sa sampung mag-aaral na pumapasok sa eskwelahan, ilan kaya sa mga ito ang naiimpluwensyahan ng kani-kanilang mga guro? Paanong nakakaimpluwensiya o naging inspirasyon ang mga guro sa buhay ng mag-aaral ?

Base sa aking karanasan, lagi kong isinasagot na gusto kong maging guro sa aking paglaki. Hindi kailanman sumagi sa aking isipan kung bakit nga ba gustong kong maging guro, hanggang sa nagsimula na akong pumasok sa eskwelahan at mamulat sa kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging guro. 

Maraming bagay ang isinasaalang-alang sa pagiging guro, mula sa kanilang mag-aaral, sa kanilang kapwa guro, sa nakatataas, hanggang sa kanilang mga sarili at pamilya. Kung minsan ay magtataka ka sa kung paanong napagsasabay-sabay ng mga guro ang kanilang pamilya at pangalawang magulang  sa mga bata. Walang ipinagkaiba ang kanilang mga pagtingin sa kanilang nasasakupang mag-aaral at sa kanilang sariling mga anak. Napakaraming sakripisyo ang aking nakita na kanilang mga ginawa. Mula sa paglalaan ng oras, pagiging pangalawang ina at sa oras na medyo di na maayos ang mag-aaral. Sa kanilang pinakamabisang paraan ay inihahayag at ipinaparamdam nila ang kanilang walang hanggang malasakit sa kanilang mga mag-aaral, mula sa kayang abutin ng batang kailangang mag-aral ng matimtiman. Walang kaparis na pagkadakila ang kanilang ibinibigay na atensyon sa mag mag-aaral na ang tingin lamang sa paaralan ay lugar kung saan pinaglilipasan lamang ang kanilang buong araw upang makaiwas sa mundong kanilang ginagalawan. 

Isang saludo para sa mga guro kanila ang masasabi na kung minsan ay kailangan pa na pumunta sa bahay ng kanilang mag mag-aaral upang malaman kung bakit ito madalas na lumiliban isang pagmamalasakit na malayong gagawin ng isang taong may malayong koneksyon sa isang bata. Ganoon na lamang ang hinihinging serbisyo ng kanilang propesyon na hindi masusukat na kahit na ano mang materyal na bagay o titulo. Kaya kung babalikan natin ang tanong kung kanino nga ba tayo natuto, makikitang malaki rin ang naging impluwensiya ng mga guro sa ating buhay.

Kaya isang pagsaludo! Guro, Dakila Ka! Sa lahat ng panahon at sa mata ng Diyos na di nakikita ng ninumang  tao ngunit sa Dakilang  Lumikha dakila ka!

K to 12 on Philippine Education

posted Feb 8, 2017, 4:17 PM by Jose Dasig

ANA MARIA I. GARCIA 
ESHT – III 
Puerto Rivas Elementary School


        It has already been years since the Department of Education mandated the implementation of K to 12 curriculum in our country. Since then, the different activitist groups raised their concerns to protest its enactment. In fact, there are at least five petitions in the Supreme Court preventing the application of K to 12 to our education system. Let us take a close look on the perks and perils of imposing K to 12 in the Philippine Education System.

        First, people say that Philippines is not yet ready to a paradigm shift in our education system. We are used to only have 10 years of education. They say, that the implementation was too fast that Filipino families have not anticipated this to happen at a glance. In short, they have not adjusted their budget for additional two years of senior high school. This sudden twist has been tough to them especially to those whose plan is to acquire only until high school education. Well, we all know that when change is injected on status quo, there will always be a great resistance from other people.

        Another thing, since there will be additional two years of education it is also sure that there will be classroom shortage. However, the Department of Education said that they are doing their best to address this problem. According to them, they address the classroom shortage from 66, 800 in 2010 to 86, 478 classrooms between 2010 to 2014.

        Classroom shortage may also mean book shortage. However, this issue is no longer a surprise to everyone. Even before the government implemented the K to 12 in our education system, book shortage is already one of the existing problems in our schooling. And now, that two years has been added to high school, we cannot expect to not see this problem again knocking at every school’s door. There will still be book shortage especially in junior and senior high schools.

        On the other hand, we cannot also deny that K to 12 has positive impacts not only to our children but also to our country as a whole. It contributes to the total transformation of the Philippines.

        First, through this education reform our children become globally competitive. It is true that the Philippines will be the only country in Asia that has 10 years of education. While other countries are advancing and taking up the challenge of globalization, the Philippines is being left behind. In fact, if not implemented we are one of the three countries in the whole world that do not have this kind of education reform. K to 12 readies our youth to a more dynamic, diverse and challenging demand of industrialization.

        More so, since the implementation of K to 12 the department of education hires 39 000 additional teachers. It opens new door to more Filipino teachers. Before, teachers here need to fly abroad just to find job because of lack in opportunity in their homeland, now the Philippines looks and demands for more Filipino teachers, a great economic boost to our country.

        K to 12 also equips our children before allowing them to fight on the battleground of life. They learn and hone the necessary skills that will be their strength as they move forward in the next stage of education.

        Indeed, K to 12 implementation in our country has both its flaws and strengths. But as Filipinos, what we need is something that would uplift our morale as people of a great nation. After all, education is not only for us but for our beloved country as well. 

 

 

Sources:           https://www.youtube.com/watch?v=0SL59WwO8BI

                        https://www.youtube.com/watch?v=nXR4vnPjmLQ

                       

                        DepEd Order No. 31 S. 2012

                        DepEd Order No. 20 S. 2014

The Evolution of Philippine Education

posted Feb 8, 2017, 4:09 PM by Jose Dasig

ANA MARIA I. GARCIA 
ESHT – III 
Puerto Rivas Elementary School


        It is undeniably true that the education system in our country has undergone different development as much as the history book is concerned. During our childhood days, our history teachers taught us that even before the colonization came in the Philippines, there were already existing education system in our country.

        Before the Spanish times, our ancestors had informal kind of education. During that time Science, Mathematics, Biology and other related subjects were inexistent. But there were already tribe tutors who taught on skill-inclined learnings.

        When the Spanish conquered the Philippines, they replaced this kind of education to a more formal one but only the rich and the elite people had the access of education. Missionaries substituted the tribe tutors thus focusing the education on religion. Education then was controlled especially by the Jesuits.

        Years after when the Americans ruled the country, they introduced to the Filipinos the free public schooling. The Philippine Commission then established the highly centralized public school system in 1901. A formal type of education was finally introduced to the Filipinos.

        Years later, the Basic Education Curriculum was implemented in the Philippines. However, Philippine education is still too far from the education system with the rest of the world. In 2012, the only countries that have ten years of the education were Angola and Djibouti. In short, Filipino graduates are not globally competitive with regard to education.

        On May 15, 2013 the Republic Act 10533 also known as the Enhanced Basic Education Act 2013 was signed into law. This gave birth to the existing K to 12 education in our country.

        K to 12 education system is promising to produce globally competitive, knowledgeable and skilled graduates as an answer to the flourishing demand of industrialization worldwide. K to 12 will start at the Kindergarten stage followed by six years of elementary education. This covers study on Language, Mathematics, Science, Social Studies, Civics, Music, Arte and P. E., Health, technology and History or Geography.

        Then, there will be junior High School or Grades 7 to 10. There are two types of high schools, one is the general secondary school and the other one is the vocational secondary school which is focused on technical and vocational subjects aside from the core academic subjects.

        Additional two years will be added for Senior High School. The curriculum includes of course the core classes and their chosen specialization class. They may choose according to aptitude, interests and school capacity.

        Indeed, the education system in the Philippines has been consistently changing for the better. The government tries to elevate our skills and knowledge through this major educational reform.

 

 

Sources:           https://www.youtube.com/watch?v=aLHsjKetBzI

                       https://www.youtube.com/watch?v=YNF3MTyrrwc

 https://www.youtube.com/watch?v=kJv7_4sQZSo

                       https://www.youtube.com/watch?v=m_mWIw4PY78

 

                        DepEd Order No. 31 S. 2012

                        DepEd Order No. 20 S. 2014

BE AT THE BRIGHTER SIDE

posted Jan 11, 2017, 12:22 AM by Jose Dasig

Sammy Y. Sabello 
Teacher II 
City of Balanga National High School

 

Teachers can make and unmake learners.

Life as an educator means unending lesson plans and classroom teaching hours. It can also mean taking all the blame for as they say, “It is the noblest profession where everything is your fault.” Meanwhile, for the many, it is a low paying job with numerous responsibilities. The irony of being a teacher: you are both good and bad and you take both the admiration and insult.

To teach does not mean you always do the right thing yet, a teacher is expected to do the right thing. To teach is to impart the knowledge you have, that’s it!  Anybody can teach but not everybody can be a teacher because it entails a heart. She must know that her students must value life. She must not make them radical monsters but sensible individuals.

To be a teacher means doing everything you can, without any question, so that your students will be able to choose doing the right thing. A teacher has to be the person that reminds every individual that despite all the bad things, right thinking must always be the choice. It is, therefore, understandable that a true teacher is someone who embodies virtue in its purest form. She can not be anybody because a true teacher is someone who chooses to inspire in leading others to continue carrying crosses even when others do not – she can be a mother, a trainer, a spiritual adviser, a life coach and the list may go on.

Uplifting the morale must have been the skill every teacher masters. Accepting defeat and learning the lessons from it are the important life lessons she has to share with her students. To treat disappointments and failures as stepping stones to reach their dreams is essential in making things happened. They must not lose hope. The strongest force usually emanates from significant adults of the youths and they are the TEACHERS. In reality, people can witness the crumbling of another person’s spirit despite giving them all?
It would  rather be easy to celebrate  victory than to get up and move forward after the loss. Yet, the greatest challenge is resting on our shoulders – the coaches, their teachers.

Being optimistic despite tribulations is the best disposition we can impart to our students. They need to surpass all the trials that they are undergoing. Giving up must not be the option. Fighting till the last drop of blood should be the only option. In fact, according to the latest Statistics on school dropouts in the Philippines in 2015, there is no particular issue determined behind the dropouts. Although this may be true, let us no longer be limited to what our eyes would like to see. Let us look beyond the happy moments and transcend. From here, we, teachers, can impact positivism into our students’ beliefs. Under such circumstances, our students begin to understand the purpose of everything that is happening in their lives and teach them to be more courageous in continuing what they should be doing in school. We are the key and it is truly important that we realize our roles in leading people as teachers. We must keep in touch with the real essence of why we are called teachers; we do not only teach, we should also inspire.

.Let us  always be proud to declare that indeed , WE ARE  TEACHERS. #proudeducator

Strides to Make

posted Jan 8, 2017, 11:06 PM by Jose Dasig   [ updated Jan 8, 2017, 11:07 PM ]

by Benjamin Joseph B. Lomibao 
City of Balanga National High School 

As what Thomas A. Edison said “Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time”. What you are looking for is not out there it is in you. We are the greatest motivation that teaching profession demands. There is no substitute for a hard work.

I often ponder how we can measure the success of a Teacher? Holding their horses to become the best teacher that they can be for their students and sacrificing tons of things to shape their students to be better, what strides do we have to make? And how far we can go? How imperative it is to know these things in increasing one’s effectivity as a Teacher?

One afternoon I went to my class realizing that most of my students were not yet ready for the lesson due to the other errands that they had, making some noise and not even paying attention. Simply provoking me to end up getting mad. That day I prepared so hard for my lesson only to find out that my effort was just about to get ruined by the majority of my students that were not ready, not attentive, not prepared and just didn’t want to participate in the activities.

            Finding motivation in the midst of a cluttered class is one of the struggles in a Teacher’s daily life. What can we do? First, seeing the students as the person that we want them to become not as what they are right now helps us a lot to increase our desire to be an agent of change. In doing so, a swift change of atmosphere can happen.  Sudden change of heart from anger will be altered into a patient and persistent heart that is willing to lift these students up. Second, remember why we love teaching. Being candid to our purpose in the first place, why we stay in teaching and keep inspiring people in a very subtle way is necessary. The reason why we teach is vital to increase our motivation, as well as our love for our students. Lastly understanding that we are an agent of change. We can break or change a person for the better. We have the power to change someone as we strive to be that agent of change that we want to be.

            It is inevitable to find yourself as a teacher that we get fed up and tired to these students that do not even want to embrace personal growth. We feel that our effort is ineffective not even worthy to fight for but we made an ought that we will do our best to serve the people that we share in the same umbrella.

            Is it possible to have a perfect picture of a teacher for our students? Answers may vary but it will depend upon how we see ourselves whenever we are inside our classrooms.

            We look for the joys of teaching not just the hardship. We invigorates people to bring out their best and we lengthen our strides every day not because we just want it for ourselves but rather we want to be a blessing to others and grab the opportunity that we get every day to be a blessing.

KauntingLungkot Mas MaramingLigaya

posted Nov 22, 2016, 6:20 PM by Web Administrator   [ updated Nov 22, 2016, 6:22 PM ]

Nerissa D. De Jesus, MT-I 
Bataan National High School 

1 + 2 = Problema at Ligaya.

        Minsan di mo akalain kung ano ang kahahantungan ng iyong kapalaran, di mo inaakala na ikaw ay magiging guro na magbibigay ng liwanag sa magandang kinabukasan ng mga mag-aaral.

        Sa isang nobelang “ Titser” ni Liwayway Arceo, inilarawan nito na “alipin ng bayan“ ang mga guro, taga pag-alaga ng mga mag-aaral sa maghapong pagtuturo at iuuwi pa ang sandamakmak na Gawain hanggang bahay, kaya’t di na maihakbang ang mga paa ng mabibigat sa dami ng dala-dala sa kanyang malaking bag.

        Galit ang inang si Aling Rosa sa kinuhang kurso ni Amelita dahil kakarampot ang sahod ng anak na guro. Mababa ang tingin.

        Ganito ang kalagayan ng mga guro sa kasalukuyan, may mga magulang na kulang ang paggalang sa guro, kung may pagkukulang ang anak sa paaralan, o di pagkakaunawaan ang dalawang panig nasa halip na pag-uusapan muna sa paaralan ay diretso na ang reklamo sa Dibisyon. Kawawang guro! Nakaladkadangpangalansamuntingusapinlamang.

Mga Kuwentong isa…

    1 mag-aaral namin ang problema ng guro sa klase na nais niyang tulungan dahil biktima ng kalapastanganan.

    1 estudyante ang sumasagot sa guro kung napupuna ng guro ang maling gawin ito at ang tanging nais lamang ay ituwid ang kawawang mag-aaral.

    1 mag-aaral na naliligaw ng landas dahil produkto ng broken family.

    1 guro, na naiingit sa kanyang kapwa guro dahil umaangat ito sa kanyang sariling pagsisikap. Kahabag-habag naman siya.

Mga Kuwentong dalawa….

    2 mag-aaral ang babalik sa dinami-dami ng naging estudyante at nagpapasalamat sa guro kung sila’y nakapagtapos na ng pag-aaral sa kolehiyo.

    2 seksyon ng mga mag-aaral o higit pa ang babati sa iyo at ipaghahanda katuwing kaarawan mo, para paligayahin ka, pero naiiyak ka.

    2 taong kukunin kang ninong o ninang sa kasal na dati mong mag-aaral dahil nakita nilang naging tunay kang pangalawa ng magulang sa kanila .

    2 magulang na nagpapasalamat sa iyong paggabay sa kanilang anak dahil nakapagtapos ng pag-aral.

        Marami pang mga dalawang kuwento ang mga guro sa kanyang buhay.

1 + 2 = Problema at Ligaya.

        Sa kabuuan, kung ikaw ay tunay naguro sa propesyon, makakaharap ka ng paisa-isang problema nadudurog sa iyong puso, na nagpapakita ng problema ng ating lipunan.

        Kaligayahang hatid ng mga mag-aaral sa isang guro ay doble ang saya, mapapatunayang itinuros aiyo ng kapalaran ang daang iyong tinatahak.

1+ 2 = Problema at Ligaya

        Ang guro ay matatag, malakas at matalino sa pagharap sa mga problema, sa kabila nito, hatid ay mas maraming ligaya upang masukat kung gaano mo kamahal ang iyong propesyon, dahil kung hindi mabilis kang lilisan sa paaralan upang hanapin ang tunay mong kaligayahan.

1-10 of 315